Akreditovaný kurz MŠMT

Primární logopedická prevence

Proč absolvovat kurz  a pro koho je určen?

Získejte osvědčení z akreditovaného kurzu "Podpora přirozeného rozvoje řeči dítěte - primární logopedická prevence. Stanete se logopedickým asistentem, který může pomoci mnoha dětem předcházet poruchám řeči.

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se
v rámci výkonu své profese věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči (učitelé MŠ a ZŠ, vychovatelé, speciální pedagogové).

Maximální počet účastníků je 10, abychom vytvořili tvůrčí
a podnětnou atmosféru ke sdílení tajů logopedie.   

Kde se koná a jak dlouho trvá?

Kurz probíhá v prostorách Centra pedagogické pomoci, kde jsou k dispozici materiály používané při poskytování podpory komunikačních dovedností. Je zde také zázemí pro praktické ukázky práce s dětmi.

40 hodin budeme věnovat teoretickým a praktickým informacím formou seminářů, praktických ukázek s dětmi, konzultací a zajímavých informací.

20 hodin budete v praxi zkoušet, jaké informace Vám byly užitečné.

Po dvou měsících se sejdeme, abychom zkonzultovali výsledky Vaší práce v praxi a dostanete osvědčení.Jaké informace kurz nabízí?

Seznámíme se s poznatky z oblasti logopedie, jako je vývoj dětské řeči a vývoj výslovnosti. Zopakujeme si, jak probíhá fyziologický vývoj a jak poznáme narušený vývoj řeči. Zkusíme různé postupy, které jsou využitelné při rozvoji a podpoře dětské řeči. 

Ukážeme si, jaké lze používat pomůcky a jak lze vytvářet pracovní listy individuálně šité na míru konkrétnímu dítěti.
Součástí setkání jsou také ukázky práce s dětmi a mnoho dalšího.

Co můžu od kurzu očekávat a kolik stojí?

Prioritou je, aby si účastníci kurzu odnesli do praxe co nejvíc využitelných poznatků a činností. Další předností kurzu je zaměření na příjemné prostředí, kde samozřejmostí je vytvoření tvůrčí a podnětné atmosféry, kde budou účastníci bez ostychu konzultovat své poznatky a potřeby pro práci
s dětmi.

Na kurzu je zajištěno občerstvení s možností objednání obědů. V ceně kurzu jsou výukové materiály, včetně pracovních listů pro logopedickou prevenci v MŠ a ZŠ.

Cena kurzu je 7600 Kč. Možnost hrazení z ŠABLON.

© 2020 CENTRUM PEDAGOGICKÉ POMOCI
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!