Ceník

Vstupní vyšetření

Trvá 45 až 60 minut, kdy společně odhalíme problémy a potřeby.

350 Kč

Intervenční lekce

Trvá 30 minut a společně pracujeme na dosažení stanovených cílů.

250 Kč

Kurzy a workshopy

Cenu si stanovíme společně po individuální domluvě,

s přihlédnutím k délce kurzu a počtu účastníků.

individuálně