GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Centrum pedagogické pomoci, se sídlem v Hodonicích, Školní 204, 671 25 IČ: 05324858, (e-mail: centrumpedagogickepomoci@gmail.com, tel. 732 455 089) zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského úřadu Znojmo (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, e-mail a telefonní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení, ukládání Vašich nákupních preferencí. Údaje slouží pouze k předání zakoupeného zboží. 

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu
na kontaktní údaje společnosti Centrum pedagogické pomoci.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje Správce dále nešíří.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto
údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soudtext...


© 2020 CENTRUM PEDAGOGICKÉ POMOCI
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!